Bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Počítačová grafika se specializuje na různé grafické techniky ve spojení s programovacím základem. Absolventi tohoto zaměření proniknou do problematiky principů počítačové grafiky. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství.

Na toto zaměření přímo navazuje magisterský obor Webové a softwarové inženýrství. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto zaměření je aplikovat získané teoretické znalosti do oblasti počítačové grafiky, a to formou zpracování 2D a 3D obsahu. Student se seznámí s technologiemi a způsobem zpracování multimediálních a grafických dat. Absolvent získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Tvorba a efektivní zpracování grafického obsahu
  • Tvorba grafických aplikací
  • Uživatelské testování
  • Programování 3D obsahu
  • Použití grafického obsahu ve virtuálních scénách
  • Metody softwarového inženýrství

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi budou schopni navrhovat a vytvářet či rozšiřovat grafické aplikace a podrobit jejich uživatelské rozhraní vhodným uživatelským testům. Absolventi naleznou uplatnění v oblasti počítačové grafiky a budou znát základní techniky modifikace 2D a 3D obsahu. Absolventi si osvojí technologie programování a metody softwarového inženýrství, takže budou připraveni týmově vyvíjet i rozsáhlejší aplikace.

Předměty zaměření

Zaměření Počítačová grafika klade důraz na kombinaci předmětů softwarového inženýrství a předmětů počítačové grafiky. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem je dostupný v Bílé knize. Povinné předměty zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. Jiří Chludil. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Jiří Chludil - profile

Ing. Jiří Chludil

Garant zaměření Počítačová grafika bakalářského oboru WSI

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 17.9.2018, 10:51