Přijímací zkouška 2020/2021 do bakalářského studijního programu

Cílem přijímací zkoušky je ověření znalostí z matematiky. Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a přípravný (self-teaching) kurz.

Průběh zkoušky

Přijímací zkouška bude organizována formou písemného testu z matematiky. Test bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů.

Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí. Při zkoušce může uchazeč používat vlastní kalkulačku i matematické tabulky.

Přípravný kurz

Pro zájemce o studium je připravena sada testů z matematiky, která uchazeči umožní se dobře připravit na přijímací zkoušku. Pro přístup do kurzu je třeba se registrovat do systému Moodle a poté se zapsat do kurzu „Matematika – příprava ke studiu na ČVUT“ (Kurzy » FIT » OPPA » Matematika).

Uchazeči se do systému mohou registrovat prostřednictvím e-mailu na adresu moologin@fit.cvut.cz, kde uvedou své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Žádosti budou vyřizovány průběžně vždy v pondělí a ve středu, oba dny do 12 hodin. Na uvedený e-mail přijdou přihlašovací údaje a student bude tímto do kurzu OPPA-MAT zapsán. Odpověď zasílá přímo systém Moodle a ta může být některými e-mailovými klienty označena jako spam, je proto třeba zkontrolovat i složku nevyžádaná pošta. Pokud má již student heslo ČVUT, může se jím rovnou přihlásit.

Vzorová přijímací zkouška

Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let. V testech jsou zvýrazněny správné odpovědi.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., zdenek.muzikar@fit.cvut.czProděkan pro studijní a pedagogickou činnost


Poslední změna: 19.12.2019, 10:50