Časový plán přijímacího řízení 2019/2020 do bakalářského studijního programu

Všechny důležité termíny a data shrnuje časový plán přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019. Kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat do 20. 6. 2019. Přijímací zkouška se bude konat 12. 6. 2019. Zápis do studia se uskuteční 27. 6. 2019. Výuka začne 23. 9. 2019. Studenti by měli standardně dokončit studium v červnu 2022.

Podání přihlášky ke studiu

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, kterou fakultě doručí do 31. 3. 2019. Pokud uchazeč obdrží dokumenty specifikované v Podmínkách přijetí do bakalářského studia až později, doručí jejich úředně ověřené kopie nejpozději 20. 6. 2019.

1. 12. 2018 (sobota)
Otevření aplikace webové přihlášky pro vyplnění on-line elektronického formuláře přihlášky
do 31. 3. 2019 (neděle)
Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a dodání papírové verze přihlášky na FIT
1. 4. 2019 (pondělí)
Otevření aplikace pro přijímací řízení pro sledování stavu přihlášky, rezervace termínů a podávání omluv
do 20. 6. 2019 (čtvrtek)
Dodání osobně nebo doporučeně poštou všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.)
Zažádání o pozdější termín dodání všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.) v aplikaci pro přijímací řízení

Přijímací zkouška

Fakulta organizuje v příslušném roce přijímací zkoušku z matematiky. Zda se zúčastnit této písemné přijímací zkoušky, je na uchazeči.

do 9. 6. 2019 (neděle)
Registrace k přijímací zkoušce v aplikaci pro přijímací řízení
12. 6. 2019 (středa)
Přijímací zkouška
do 17. 6. 2019 (pondělí)
Podání odůvodněné omluvy z přijímací zkoušky v aplikaci pro přijímací řízení
24. 6. 2019 (pondělí)
Náhradní termín přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

Pokud uchazeč v přihlášce dá souhlas se zasláním rozhodnutí o přijetí pomocí informačního systému ČVUT, bude mu rozhodnutí zasláno neprodleně elektronicky. Ostatním uchazečům budou rozhodnutí zasílána průběžně nebo předána osobně při zápisu do studia.

14. 6. 2019 (pátek)
Určení bodové hranice pro doplnění kapacity studijního programu
průběžně, do 19. 9. 2019 (čtvrtek)
Zaslání rozhodnutí o přijetí, nebo předání osobně při zápisu do studia
Zaslání rozhodnutí o nepřijetí

Zápis do studia

Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia.

do 23. 6. 2019 (neděle)
Přihlášení k zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
27. 6. 2019 (čtvrtek)
Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče
11. 9. 2019 (středa)
Podání odůvodněné omluvy ze zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
13. 9. 2019 (pátek)
Registrace na náhradní termín zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
18. 9. 2019 (středa)
Náhradní termín zápisu do studia


Poslední změna: 14.2.2019, 14:48