Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT v období 2018–2021

Akademický senát FIT se ustavil na zasedání 15. 11. 2018. V tomto období stihl senát zvolit své předsednictvo a projednat podmínky přijetí ke studiu v několika programech.

10. 6. 2019 – Zápis z 5. zasedání
Na pátém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení Řádu doktorského studia FIT a Strategického záměru FIT na období do roku 2020. V bodě Různé byla diskutována situace ohledně průběhu habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D.
27. 5. 2019 – Zápis z 4. zasedání
Na čtvrtém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy, rozpisu FIT na rok 2019, aktualizovaného jednacího řádu Vědecké rady FIT a rozšíření akreditace MSP Informatika 2019. Dále bylo zvoleno nové předsednictvo AS FIT a proběhla diskuse o revizi sylabů a možném zvýšení prospěchových stipendií.
28. 3. 2019 – Zápis z 3. zasedání
Na třetím zasedání AS FIT ČVUT byl projednán zejména návrh Zdeňka Muzikáře na pozici proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, návrh na medaile FIT, kariérní řád a stav ICT. Dále proběhly prezentace proděkanů a vedoucích oddělení k předpokládanému rozpočtu na rok 2019.
13. 2. 2019 – Zápis z 2. zasedání
Na druhém zasedání AS FIT ČVUT byla projednána zejména aktuální situace ohledně rezignace proděkana Balíka, stav ICT projektů a činnost PR oddělení.
15. 11. 2018 – Zápis z 1. zasedání
Na prvním ustavující zasedání došlo k volbě nového předsednictva. Dále senátoři projednávali zejména budoucnost studijních programů, prospěchová stipendia, informační systémy pro studijní materiály a možné změny volebních období členů AS FIT.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Daniel Vašata, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 23.10.2019, 15:10