Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT

Z každého zasedání Akademického senátu FIT tajemník pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání jsou zapracovány připomínky a zápis je schválen. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Funkční období 2018–2021

Akademický senát FIT se ustavil na zasedání 15. 11. 2018. V tomto období stihl senát zvolit své předsednictvo a projednat podmínky přijetí ke studiu v několika programech.

13. 2. 2019 – Zápis z 2. zasedání
Na druhém zasedání AS FIT ČVUT byla projednána zejména aktuální situace ohledně rezignace proděkana Balíka, stav ICT projektů a činnost PR oddělení.
15. 11. 2018 – Zápis z 1. zasedání
Na prvním ustavující zasedání došlo k volbě nového předsednictva. Dále senátoři projednávali zejména budoucnost studijních programů, prospěchová stipendia, informační systémy pro studijní materiály a možné změny volebních období členů AS FIT.

Předešlá funkční období

Akademický senát FIT funguje od založení fakulty. První zasedání proběhlo 14. 9. 2009. Mezitím skončila již tři funkční období.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Jan Onderka, onderjan@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 7.3.2019, 16:21