Usnesení Akademického senátu FIT

Akademický senát přijímá usnesení. Všechna usnesení jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Mohou být změněna jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Funkční období 2015–2018

V aktuálním funkčním období se Akademický senát usnášel ve věcech jmenování proděkanů nebo nominace kandidátů na rektora. Dalšími předměty usnesení byly restrikce provozních řádů, parkování v okolí fakulty, institut fakultní školy nebo změna směrnice pro závěrečné práce.

18. 9. 2018 – Usnesení z 20. zasedání
20/1: AS FIT souhlasně projednal odvolání proděkana pro rozvoj Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D.
20/2: AS FIT souhlasně projednal jmenování proděkanky pro rozvoj Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D.
17. 5. 2018 – Usnesení z 18. zasedání
18/1: AS FIT schvaluje zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti a schvaluje změnu Statutu FIT ČVUT.
9. 11. 2017 – Usnesení z 15. zasedání
15/1: AS FIT se vyjadřuje souhlasně ke jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem.
Všechna usnesení z funkčního období 2015–2018

Předešlá funkční období

Akademický senát se usnáší od založení fakulty. První usnesení bylo vydáno při prvním zasedání Akademického senátu FIT 14. 9. 2009. Mezitím skončila již dvě funkční období, během kterých bylo vydáno 38 usnesení.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 6.12.2018, 14:43