Usnesení Akademického senátu FIT

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Mohou být změněna jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Funkční období 2018–2021

V aktuálním funkčním období zatím Akademický senát nepřijal žádná usnesení.

Předešlá funkční období

Akademický senát se usnáší od založení fakulty. První usnesení bylo vydáno při prvním zasedání Akademického senátu FIT 14. 9. 2009. Mezitím skončila již tři funkční období, během kterých bylo vydáno 49 usnesení.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 2.1.2019, 16:31