Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství (1801T044)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi zaměření Softwarové inženýrství získají hlubší teoretické znalosti týkající se analýzy, modelování, navrhování, programování, testování a údržby rozsáhlých softwarových systémů, konstrukce databázových systémů, podnikových (enterprise) technologií tvorby informačních systémů a nástrojů pro vývoj softwarových systémů, včetně metod založených na formálních specifikacích. Rozumí běhovým prostředím pro programování a naučí se navrhovat uživatelská rozhraní softwarových produktů. Získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro vedení velkých softwarových projektů, příp. správě velkých softwarových systémů.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi zaměření Softwarové inženýrství najdou uplatnění na pozicích softwarových analytiků, šéfprogramátorů a softwarových architektů. Jsou připraveni zastávat pozice projektových manažerů softwarových projektů a vést týmy, realizující ICT řešení. Dále se uplatní v provozu výpočetních systémů při jejich správě, údržbě a průběžné inovaci.

Oborové předměty

  • Návrhové vzory a OOP (MI-DPO)
  • Webové služby a middleware (MI-MDW)
  • Formální metody a specifikace (MI-FME)
  • Pokročilé informační systémy (MI-PIS)
  • Pokročilé databázové systémy (MI-PDB)
  • Návrh uživatelského rozhraní (MI-NUR)
  • Runtime systémy (MI-RUN)

Více informací najdete v doporučeném průchodu studiem.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Michal Valenta, Michal.Valenta@fit.cvut.cz


Poslední změna: 26.2.2013, 1:59