Kontakt, úřední hodiny

Běžnou administrativu spojenou se studiem řeší studenti se svojí studijní referentkou. Studenti s příjmením začínajícím jedním z písmen <A,  J> mají přidělenou Hanu Křížovou, studenti s příjmením začínajícím dvojicí písmen z intervalu <Ka, Pe> mají přidělenou Petru Kudrnovou a ostatní studenti mají jako svou studijní referentku Ludmilu Facer.

S problémy spojenými se studiem, s návrhy studijních plánů pro studium v zahraničí a dalšími studijními záležitostmi se neváhejte obrátit na studijního proděkana, návštěvu u něj se doporučuje domluvit na balikm@fit.cvut.cz.

 

funkce jméno e-mail telefon místnost
proděkan pro stud. a ped. činnost Ing. Miroslav Balík, Ph.D. vyuka@fit.cvut.cz 2 2435 9816 311

vedoucí STO

CŽV, poplatky, stipendia

Ivana Dolejšová ivana.dolejsova@fit.cvut.cz 2 2435 9827 312a

referent STO – Všechny Bc. i Mgr. ročníky K - Pe

English study programs A - M

přijímací řízení

 

Petra Kudrnová

 

 

petra.kudrnova@fit.cvut.cz

2 2435 9836 312c

referent STO – Všechny Bc. i Mgr. ročníky A - J

Erasmus - přijíždějící studenti

Hana Křížová hana.krizova@fit.cvut.cz 2 2435 9826 312d

referent STO –Všechny Bc. i Mgr. ročníky Ph - Ž

English study programs N - Z
Ludmila Facer ludmila.facer@fit.cvut.cz 2 2435 9837 312b

referent pro státní závěrečné zkoušky

Libuše Pochová

 

libuse.pochova@fit.cvut.cz

2 2435 9818

A-1027
fakultní správce KOS Ing. Ivan Halaška ivan.halaska@fit.cvut.cz 2 2435 9874 311

 

 

funkce den od do od do
proděkan - pouze po předběžném objednání na balikm@fit.cvut.cz          
referent STO + referent pro státní závěrečné zkoušky pondělí     13:00 15:00
úterý 10:00 12:00    
středa 9:30 11:30 13:30 15:30
čtvrtek 10:00 12:00    
pátek        

Jiný termín návštěvy studijního oddělení lze domluvit e-mailem u své referentky.

 

Pro písemný kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Studijní oddělení
Thákurova 9
160 00
Praha 6

mapa

 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 29.3.2016, 9:55