Stipendia

Stipendia, nadace, granty, fondy  

Udělování stipendií se řídí Stipendijním řádem ČVUT (dále jen SŘ ČVUT)

druhy stipendií:

ubytovací stipendium - není potřeba o něj žádat, pokud student splňuje podmínky uvedené v čl. 7 SŘ ČVUT je mu přiznáno automaticky

prospěchové stipendium - není potřeba o něj žádat, řídí se Metodikou stanovení výše prospěchového stipendia a čl. 3 SŘ ČVUT

sociální stipendium - žádost se podává 1x ročně, nejpozději do 31. října na formuláři Žádost o sociální stipendium. Přiznání sociálního stipendia se řídí Směrnicí kvestora 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta a čl. 5 SŘ ČVUT

Informace o přiznání stipendií najdete na private.cvut.cz,

Zahraniční stipendia

Výplata stipendií pokladnou:

Pondělí  10 - 12   13 - 15

Středa   10 - 12   13 - 15

22. 4. 2016 - 29. 4. 2016 pokladna uzavřena (dovolená)

pí. Ivana Kubásková

ivana.kubaskova@fit.cvut.cz , místnost 307, tel.: +420-22435-9825
Identifikační průkaz s sebouPoslední změna: 18.4.2016, 9:23