Přednášky z praxe

Jako nově založená se Fakulta informačních technologií snaží výraznou měrou zapojit odbornou veřejnou do praktické výuky studentů. Zejména u volitelných předmětů vede účast lektora z ICT firmy ke zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu studentů. Odborníci z praxe tak na Fakultě informačních technologií mohou studentům předat poznatky současných nových trendů v informatice.

Byly uskutečněny následující přednášky z praxe:

Dále bylo provedeno:

Celkem byla navázána spolupráce s těmito společnostmi a organizacemi:

Projekt přednášek z praxe je umožněn na základě rozvojového projektu Zapojení odborníků z ICT firem do programu Informatika pod vedením Ing. Jindry Vojíkové.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Bc. Radomír Polách, radomir.polach@fit.cvut.cz


Poslední změna: 29.4.2013, 9:58