Nováček

Prezentace ze zápisu do studia ze dne 2. 7. 2015

Prezentace pro studenty přijaté do bakalářského studijního programu - formát pdf

Prezentace pro studenty přijaté do bakalářského studijního programu - formát odp

Prezentace pro studenty přijaté do magisterského studijního programu - formát pdf

Prezentace pro studenty přijaté do magisterského studijního programu - formát odp

 

 

Informace o TV

S tělocvikem se doporučuje počkat týden, až bude rozvrh zveřejněný a pak teprve zapisovat to, co se nám s ničím nekryje. Zapsat TV půjde už od 31. 8., ale potom riskujete že vám bude vynadáno a budete mít problémy s výměnou předmětu pokud se vám s něčím bude krýt. Nezbývá než doufat, že se vámi vybraný předmět do té doby nezaplní.
TV si zapisujete jako předmět do KOSu sami, nebo prostřednictvím referentky studijního oddělení. Zvolený sport si pak vyberete na stránkách ÚTVS http://www.utvs.cvut.cz.

Informace o výuce AJ

Pro splnění bakalářského studijního plánu je potřeba absolvovat zkoušku z anglického jazyka BI-ANG (nemusí ji skládat ti, kdo předloží certifikát na úrovni minimálně B2 Evropského referenčního rámce). Informace o jazykových kurzech najdete na https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-ANG/.

Záznamy z přednášek

http://fit.avc-cvut.cz/ Zaregistrujete se přes fakultní e-mail a máte volný přístup ke všem nahraným přednáškám. Nejsou tam ale bohužel zdaleka všechny. Pokud byste však byli ochotni pomoct a podpořit tento projekt, napište na nabor@avc-cvut.cz. Více na http://www.avc-cvut.cz.

Informace o počítačovém prostředí FIT

http://it.fit.cvut.cz Zde naleznete všechny informace k přihlašovacím údajům, elektronické poště, připojení k internetu atd. Podrobnější informace o heslech najdeš také tady v části "Co zařídit".

 Poslední změna: 2.7.2015, 15:18