Znalostní inženýrství (1801T045)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Znalostní inženýrství získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů (firemních databází, informačních systémů, webů), tj. předzpracování dat různého charakteru, analýza, modelování, klasifikace, predikce a interpretace a následné prezentace získaných znalostí. Absolventi budou schopni navrhovat, přizpůsobovat, integrovat a realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů. Teoretická témata jako rozpoznávání či výpočetní inteligence otevírají absolventům oboru možnost účastnit se zajímavých výzkumných projektů a dále samostatně vědecky pracovat.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru Znalostní inženýrství naleznou uplatnění ve větších firmách jako specialisté v oblasti Business Intelligence, např. v získávání nových znalostí z dat specifických danému oboru, které pak vedení firmy použije při rozhodování a tvorbě nových strategií. Absolventi jsou důležitou součástí analytických týmů velkých firem. Mohou nabízet softwarové řešení BI ušité na míru konkrétní firmě nebo jen služby v oblasti data miningu. Absolventi nejsou odkázáni na český trh, ale mohou najít uplatnění celosvětově.

Oborové předměty

  • Rozpoznávání (MI-ROZ)
  • Předzpracování dat (MI-PDD)
  • Funkcionální a logické programování (MI-FLP)
  • Pokročilé informační systémy (MI-PIS)
  • Pokročilé databázové systémy (MI-PDB)
  • Metody výpočetní inteligence (MI-MVI)
  • Dobývání znalostí z databází (MI-KDD)

Více informací najdete v doporučeném průchodu studiem.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Pavel Kordík, Pavel.Kordik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 26.2.2013, 2:05