Projektování číslicových systémů (1801T046)

Obor bude s malými změnami otvíran od šk. roku 2014/15 pod názvem Návrh a programování vestavných systémů (1801T052)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Projektování číslicových systémů získají znalosti o návrhu, modelování a verifikaci číslicových systémů, tedy o konstrukci systémů zadaných vlastností (pracujících v reálném čase, navržených pro specifické aplikační oblasti, odolných proti poruše, bezpečných při poruše), dále o návrhu a vyhodnocení systémové architektury na modelech, návrh systémů na čipu (SoC), na programovatelném hardware (SoPC), o návrhu mikropočítačových systémů a systémů s mikrokontroléry. K tomu slouží znalosti o souběžném návrhu programového a technického vybavení, architektur a vlastnosti procesorů, dále návrh číslicových obvodů, užití makrobloků (IP jader) a verifikace číslicových systémů na všech úrovních.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru Projektování číslicových systémů naleznou uplatnění ve široké škále firem, které se zabývají návrhem číslicových obvodů, systémů s hardwarovou a softwarovou složkou, vestavných systémů, mobilních zařízení, čipových karet, apod.. Absolventi naleznou uplatnění na pozicích systémových architektů, verifikačních inženýrů, návrhových inženýrů, či softwarových inženýrů pro mikroprocesory a systémy reálného času. Na těchto pozicích mají výhodu před bakaláři (i čtyřletými) díky znalostem systémového návrhu, metodám práce na velkých projektech a hlubším znalostem verifikace.

Oborové předměty

  • Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC (MI-NFA)
  • Aritmetika a kódy (MI-AAK)
  • Bezpečnost a technické prostředky (MI-BHW)
  • Paralelní architektury počítačů (MI-PAP)
  • Moderní technologie internetu (MI-MTI)
  • Systémy na čipu (MI-SOC)
  • Testování a spolehlivost (MI-TSP)

Doporučený průchod studiem​

Projektování číslicových systémů - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2010
Projektování číslicových systémů - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2011
Projektování číslicových systémů - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2012
Projektování číslicových systémů - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2013

 
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Hana Kubátová, Hana.Kubatova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 4.7.2014, 9:48