Počítačová bezpečnost (1801T042)

Získané dovednosti a znalosti

Absolvent oboru Počítačová bezpečnost získá znalosti z oblasti systémové bezpečnosti, šifrování, kódování, aplikované kryptografie, principů kryptoanalýzy, detekci a prevenci útoků na počítačové sítě, právních aspektů použití kryptografických systémů. Znalosti z kryptologie budou provázány se znalostmi moderních trendů v oblasti technického a programového vybavení pro implementaci bezpečnosti počítačových systémů.

Popis uplatnění v oboru

Absolvent oboru Počítačová bezpečnost nalezne uplatnění ve firmách zabývajících se navrhováním, realizací a poskytováním bezpečnostních ICT řešení, tvorbou bezpečného SW, HW, zajišťováním bezpečného provozu sítí, serverů, datových center, ap.. Může pracovat jako bezpečnostní analytik, vývojář bezpečnostních řešení, administrátor a konzultant na všech úrovních pozic bezpečnosti ICT v podnicích a firmách, orgánech veřejné správy nebo e-governmentu.

Oborové předměty

  • Pokročilá kryptologie (MI-KRY)
  • Bezpečnost a technické prostředky (MI-BHW)
  • Bezpečnost a bezpečné programování (MI-BPR)
  • Síťová bezpečnost (MI-SIB)
  • Moderní technologie Internetu (MI-MTI)
  • Aritmetika a kódy (MI-AAK)
  • Matematika pro kryptologii (MI-MKY)

Více informací najdete v doporučeném průchodu studiem.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Róbert Lórencz, Robert.Lorencz@fit.cvut.cz


Poslední změna: 26.2.2013, 1:24