Imatrikulace

DĚKAN FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ČVUT v PRAZE každoročně zve všechny studenty prvního ročníku bakalářského studijního programu Informatika na IMATRIKULACI, při níž jsou slavnostně přijati za členy akademické obce fakulty. Imatrikulace se koná dle časového plánu akademického roku v aule Betlémské kaple v Praze 1 na Starém Městě mapa. Studenti budou rozděleni do dvou skupin podle začátečního písmene příjmení. Bližší informace ještě obdrží emailem. 
Program:

  • Imatrikulační projev děkana fakulty
  • Imatrikulační slib studentů

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. v.r.
děkan Fakulty informačních technologií
 
 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 8.8.2017, 15:22