Soutěž o oficiální propagační video fakulty

Děkan FIT ČVUT v Praze vyhlašuje soutěž o propagační video fakulty.

Jako první krok postačí zaslat nám svůj návrh na koncept tvorby videa, jak by podle vás mělo vypadat, jak by mělo být dlouhé.. Nejlepší návrh pak bude s podporou fakulty zpracován a odměněn. Můžete ale zasílat i hotová amatérská videa.
Soutěžní videa budou poté vystavena na YouTube oficiálním kanálu FIT a jejich autoři budou odměněni děkanem fakulty (přesné podmínky budou upřesněny).
 
Na adresu pr@fit.cvut.cz zasílejte link na video nebo link pro jeho stažení.
Termín: do 31. května 2012 do 23:59 hodin
 Poslední změna: 27.4.2012, 13:10