BI-SRC – Systémy reálného času

Cíl předmětu

Studenti se seznámí s teorií systémů pracujících v reálném čase, s formálnímu prostředky pro návrh takových systémů, s používanými praktikami softwarového inženýrství, s bezpečnostními aspekty které vedou ke zvyšování kvality výsledných softwarových produktů. Studenti budou schopni řešit složitější úlohu - časově náročné řízení modelu, kde budou moci využít vlastností grafického programovacího rozhraní a dalších pokročilých nástrojů pro programování systémů pracujících v reálném čase.

Program přednášek

 1. Charakteristika systémů reálného času, kategorizace.
 2. RTOS, vlastnosti, typy.
 3. Komponenty RTOS a jejich funkce.
 4. Časové plánování úloh, přerušení.
 5. Obsluha požadavků.
 6. Správa paměti a periferií.
 7. Jazyk UML, diagramy pro reálný čas.
 8. [3] Jazyk SDL: bloky, procesy, synchronizace, stavové automaty, komunikace, data, signály, proměnné.
 9. Analýza, simulace, generování kódu.
 10. Validace, testování.
 11. Zásady návrhu složitých systémů.
 12. Rozbor příkladu.

Program cvičení

 1. Seznámení se s RTOS a jeho vývojovým prostředím. Překlad, ladění, prohlížeč událostí.
 2. Úloha 1: mutexy, semafory.
 3. Úloha 2: fronty zpráv, časovače.
 4. Úloha 3: procesy, sdílení paměti.
 5. Úloha 4: rozvrhovač OS.
 6. Úloha 5: vliv přístupu k paměti na dobu běhu (cache, prefetching, ...).
 7. [2] Simulační měření.
 8. zadání úlohy 6 - řízení složitějšího systému.
 9. [3] Řešení úlohy 6.
 10. Odevzdávání úlohy 6.
 11. Zápočet.Poslední změna: 23.4.2009, 1:40