BI-OMO – Objektové modelování

Cíl předmětu

Studenti prakticky zvládnou možnosti návrhu datových objektů pro softwarové aplikace s využitím základních pojmů jako jsou pojmy objekt, metoda, zpráva, třída, instance třídy a množina objektů. Naučí se využívat část notace UML a vizuální modelovací nástroj v kombinaci se zjednodušeným objektovým programovacím jazykem (pouze definice tříd a metod a manipulace s daty). Budou rozumět třídně instančnímu i prototypovému objektovému modelu a lambda kalkulu jako nástroje pro formální popis dynamického chování objektů. Pomocí speciálního počítačového modelovacího nástroje se studenti seznámí se zjednodušenou formou diagramu tříd standardu UML.

Program přednášek

 1. Úvod do teoretických základů programování, lambda kalkul.
 2. Základy objektově orientovaného přístupu, pojmy třída objektů, kolekce objektů. Polymorfismus objektů. Dědění objektů a skládání objektů.
 3. Objektový model výpočtu. Metody a zprávy. Lambda výraz jako metoda i samostatný objekt. Základy jazyka Smalltalk.
 4. Úvod do modelovacího jazyka UML.
 5. Pojem protokol objektu. Realizace atributů objektů pomocí skládání i pomocí metod.
 6. Možnosti dotazování nad množinami objektů.
 7. Příklad reálného projektu s datovými objekty.
 8. Objektová normalizace.
 9. Strukturální návrhové vzory.
 10. Behaviorální návrhové vzory.
 11. Refaktoring.
 12. Problematika změny objektového schématu. Migrace objektů mezi verzemi.
 13. Objektově orientovaný přístup k modelování procesů reálného světa. Metoda BORM.
 14. Konkrétní implementace polymorfismu, dědění a skládání ve smíšených OO programovacích jazycích.

Program cvičení

 1. Seznámení se s modelovacím nástrojem, praktická cvičení.
 2. Seznámení se s programovacím jazykem, praktická cvičení, zadání projektů.
 3. První kontrolní bod - popis zadání úlohy, první verze datového modelu, popis tříd, atributy, metody, vazby mezi třídami.
 4. Práce s daty předem připravených úloh.
 5. Druhý kontrolní bod - ověření modelu pomocí dat a dotazů nad nimi.
 6. Refaktoring, normalizace, konzultce semestrálních projektů.
 7. Třetí kontrolní bod - podrobná testovací data a dotazy, výsledný dokument.Poslední změna: 22.4.2009, 21:05