LaTeXové šablony pro sazbu dokumentů spojených se studiem

  • Šablona doktorského minima (SZR CVUT): minimum.zip (EN, formát LaTeX)
  • Šablona dizertační práce: phdthesis.zip (EN, formát LaTeX)
  • Šablona tezí dizertační práce: phdstatement_2013-05-13.zip (EN, formát LaTeX)
  • Šablona prezentace k obhajobě dizertační práce: prezentace.zip (EN, formát LaTeX/Beamer)
  • Šablona životopisu k obhajobě: CurriculumVitae.doc (EN, formát MS Word .doc)
  • Vzor titulní desky (tvrdé) dizertační práce (každý doplní svoji katedru!): desky DP

 
 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 5.1.2015, 11:03