Vojtáš: Technologie konceptualizace (semantizace) informací na webu

Školitel: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Kontakt: peter.vojtas@mff.cuni.cz

Anglický název:
Český názve: Technologie konceptualizace (semantizace) informací na webu

Anotace:
Cílem je zmapovat současný stav technologií konceptualizace (semantizace) informací na webu. Novým příspěvkem z hlediska výzkumu, vývoje a inovací by měl být návrh, prototyp a experimenty s novým systémem, který integruje a automatizuje zpracování konceptualizaci tvůrce obsahu, vnější slovníky (W3C, Google rich snippets, a pod.) a dosahuje synergický efekt kombinací přístupu zhora-dolu a zdola-nahoru.Poslední změna: 22.12.2010, 12:55