Disciplinární komise

Jméno Funkce Za
Ing. Jan Trdlička, Ph.D. předseda zaměstnanec
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. člen zaměstnanec
Ing. Josef Vogel, CSc. člen zaměstnanec
Ing. Petr Pulc člen student
Tomáš Nováček člen student
Bc. Michal Štádler člen student
Ing. Daniel Dombek, Ph.D. 1. náhradník zaměstnanec
Gabriel Seidl 1. náhradník student
Petr Novák 2. náhradník zaměstnanec
Bc. Stanislav Jeřábek 2. náhradník student
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D. 3. náhradník zaměstnanec
Jan Mára 3. náhradník student

 Poslední změna: 6.11.2017, 11:18