Pravidelné akce

Přednášky a semináře

Informatické večery

Cyklus přednášek českých i zahraničních odborníků, navazuje na cykly Informatické středy a Informatické pondělky, které probíhaly v minulých semestrech.

Přednáškový cyklus prof. Svobody

Cyklus přednášek význačných světových osobností z oblasti informatiky. Tento cyklus přednášek je pojmenován na počest světově proslulého českého průkopníka počítačových věd prof. Antonína Svobody.
 

jsDev Meetups

Cyklus přednášek a workshopů zaměřený na webová témata jako JavaScript, AngularJS a další podobné technologie. Cyklus organizuje Google Developer Group ČVUT Prague.

SEDMA

SEminář Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie

Akce pro zájemce o studium

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří (DOD) je určen všem zájemcům o studium na Fakultě informačních technologií ČVUT. Akce má za cíl návštěvníkům přiblížit možnosti studia, podmínky pro přijetí i možnosti uplatnění. Během DOD si lze prohlédnout prostory fakulty včetně laboratoří, seznámit se s mimoškolními aktivitami nebo si promluvit s vyučujícími i současnými studenty.

Seznamovák

Seznamovák FIT je čtyřdenní seznamovací kurz pro nové studenty bakalářského programu. Studenti se na akci seznámí nejen mezi sebou, ale také s průběhem studia a jeho nástrahami díky přednáškám a diskusím se studenty vyšších ročníků. Ti akci pořádají s podporou Fakulty informačních technologií ČVUT ve dvou turnusech v rekreačním středisku Máj-Plasy.

Hello FIT!

Hello FIT! je akce určena pro nové studenty bakalářského programu. Během jednoho dne si studenti prohlédnou kampus a zúčastní se zajímavých přednášek a workshopů. Akci pořádá klub FIT++ za podpory Fakulty informačních technologií ČVUT.

Letní škola IT

Každoročně se na půdě Českého vysokého učení technického v Praze koná Letní škola IT. Kurz je určen pro středoškolačky, které se během jednoho týdne seznámí se základy různých IT disciplín. Kurz organizuje ČVUT se společností Czechitas a snaží se tím dívkám ukázat, že IT není pouze klučičí doménou.

Sportovní akce

Souboj fakult

V rámci ČVUT probíhá sportovní soutěž zvaná Souboj fakult. Jedná se o turnaje v různých sportech (fotbal, frisbee, bowling, apod.). Naše fakulta se soutěže vždy účastní a obsazuje první místa, což bourá všechny zažité představy o ajťácích a ajťačkách.

Ostatní

Zeptejte se děkana

Akce Zeptejte se děkana jsou pravidelná setkání (2x za semestr) studentů s děkanem FIT, kde děkan odpovídá na dotazy studentů a reaguje na jejich podněty.

Narozeniny FIT

Jedná se o pravidelnou akci, kde společně učitelé i studenti oslavují založení fakulty 1. 7. 2009. Akce je zároveň oslavou nového akademického roku, kde vítáme nově příchozí studenty prvního ročníku.

Studentská unie ČVUT

Akce pořádané největší Studentskou unií v ČR, která sdružuje kolejní, zájmové a externí kluby (Silicon Hill, Galibi, Klub STOlních Her, Klub Čajovna, Audiovizuální centrum, International Student Club, IAESTE, …)Poslední změna: 18.8.2017, 14:32