Pravidelné akce

Přednášky a semináře

Informatické večery

Cyklus přednášek českých i zahraničních odborníků, navazuje na cykly Informatické středy a Informatické pondělky, které probíhaly minulých semestrech.

Přednáškový cyklus prof. Svobody

Cyklus přednášek význačných světových osobností z oblasti informatiky. Tento cyklus přednášek je pojmenován na počest světově proslulého českého průkopníka počítačových věd prof. Antonína Svobody.
 

aDev Meetups

Cyklus Androidích přednášek a setkání Android vývojářů. Akce je především pro ty vývojáře, co už mají s vývojem pro Android zkušenosti, avšak není nutné být přímo profesionál ve vývoji Androidích aplikací. Ideální pro absolventy předmětu BI-AND.

Czech Scala Enthusiasts

Pravidelná setkání jako technologické přednášky nebo coding dojos, pro začátečníky i pokročilé programátory. Skupina se zajímá o vše kolem Scaly - o jazyk samotný, různé knihovny nebo třeba funkcionální programování. 

SEDMA

SEminář Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie

SKAMATI

Seminář Kateder aplikované matematiky a teoretické informatiky

InstallFest

Víkendový přednáškový cyklus s tematikou open source technologií, včetně prakticky zaměřených workshopů a významných hostů. FIT je hlavním partnerem a spoluorganizátorem akce.

Sportovní akce

Ajťácké hrátky

Sportovní odpoledne pro všechny studenty, pedagogy, zaměstnance i přátele fakulty, kteří chtějí být víc FIT! Koná se většinou začátkem semestru na sportovištíh ČVUT (Juliska, Kotlářka).

Bowlingový turnaj FIT

Pravidelný fakultní sportovní bowlingový turnaj, konaný vždy začátkem semestru (září, březen). Turnaj je určen všem lidem s přátelským vztahem k Fakultě informačních technologií. Koná se  bowlingovém centru Bowling&Billiard Dejvice.

Souboj fakult

V rámci ČVUT probíhá sportovní soutěž zvaná Souboj fakult. Jedná se o turnaje v různých sportech (fotbal, frisbee, bowling, apod.). Naše fakulta se soutěže vždy účastní a obsazuje první místa, což bourá všechny zažité představy o ajťácích a ajťačkách.

Ostatní

Zeptejte se děkana

Akce Zeptejte se děkana jsou pravidelná setkání (2x za semestr) studentů s děkanem FIT, kde děkan odpovídá na dotazy studentů a reaguje na jejich podněty.

Narozeniny FIT

Jedná se o pravidelnou akci, kde společně učitelé i studenti oslavují založení fakulty 1. 7. 2009. Vzhledem k příhodnému datu se jedná také o oslavu konce semestru a příchodu letních prázdnin.

Studentská unie ČVUT

Akce pořádané největší Studentskou unií v ČR, která sdružuje kolejní, zájmové a externí kluby (Silicon Hill, Galibi, Klub STOlních Her, Klub Čajovna, Audiovizuální centrum, International Student Club, IAESTE...)

 Poslední změna: 4.11.2013, 17:17