Vedení FIT

Děkan fakulty
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
dekan@fit.cvut.cz

Tajemník fakulty
Ing. Jan Železný
tajemnik@fit.cvut.cz

Předseda AS FIT
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
senat@fit.cvut.cz

Proděkan pro rozvoj
Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
rozvoj@fit.cvut.cz

Proděkan pro vnější vztahy
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.,
josef.kolar@fit.cvut.cz

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
vyuka@fit.cvut.cz

Proděkan pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
marcel.jirina@fit.cvut.cz

Oddělení ICT
Ing. Martin Vaňko
helpdesk@fit.cvut.cz

PR oddělení
Bc. Veronika Dvořáková, Ing. Marcela Uhlíková
pr@fit.cvut.cz

Katedra číslicového návrhu
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
kcn@fit.cvut.cz

Katedra počítačových systémů
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
kps@fit.cvut.cz

Katedra softwarového inženýrství
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
ksi@fit.cvut.cz

Katedra teoretické informatiky
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
kti@fit.cvut.cz

Katedra aplikované matematiky
Ing. Karel Klouda, Ph.D.,
kam@fit.cvut.czPoslední změna: 10.7.2017, 9:30