Děkanát

Děkan:

Sekretariát děkana:

Proděkan pro rozvoj:

Proděkan pro vnější vztahy:

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost:

Proděkan pro vědu a výzkum:

Tajemník fakulty:

Ekonomické a mzdové oddělení:

Studijní oddělení:

Rozvrháři:

PR oddělení:

Oddělení pro vědu a výzkum:

Oddělení rozvoje:

Oddělení pro vnější vztahy:

Oddělení ICT:

Provozní informace a emailový kontakt:Poslední změna: 6.11.2017, 11:18