Zprávy o průběhu přijímacího řízení

AR 2016/2017

Informatika - bakalářský studijní program, prezenční forma studia                     vzorová přijímací zkouška do Bc. studia      

Informatika - bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia

Informatika - navazující magisterský studijní program                                       vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia 

 

AR 2015/2016

Informatika - bakalářský studijní program                            vzorová přijímací zkouška do Bc. studia

Informatika - navazující magisterský studijní program          vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia  

 

AR 2014/2015

Informatika - bakalářský studijní program                         vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika - navazující magisterský studijní program      vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia  

 

 

AR 2013/14

Informatika - bakalářský studijní program                      vzorová přijímací zkouška do bc. studia 1A, 1B, 1C, 1D
Informatika - navazující magisterský studijní program    vzorová přijímací zkouška do mgr. studia  

 

AR 2012/13

Informatika - bakalářský studijní program

Informatika - navazující magisterský studijní program

 

AR 2011/12

Informatika – bakalářský studijní program

Informatika – navazující magisterský studijní program

 

AR 2010/11

Zpráva za akademický rok 2010/11 (pdf)

 

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2009/10 do bakalářského programu Informatika Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v prezenční formě probíhalo podle podmínek schválených Akademickým senátem ČVUT dne 20.5.2009. V prvním kole přijímacího řízení byly přihlášky ke studiu přijímány do 20.6.2009, ve druhém kole do 10.8.2009, několik (méně než 10) přihlášek bylo přijato i po uzávěrce druhého kola. Kapacita programu byla stanovena na 500. Řádný zápis studentů do studia se konal 3.9.2009, náhradní termín zápisu byl 15.9.2009.

  počet
Přihlášku podalo 520
Přijato na základě přihlášky 520
Z přijatých na základě přihlášky se do studia zapsalo 445
Přijato a zapsáno na základě schválené žádosti o přestup 26
Celkem zapsáno (ke dni 1.10.2009) 471

 Poslední změna: 2.4.2017, 22:55