Stipendia

Udělování stipendií se řídí Stipendijním řádem ČVUT / změny účinné od 13. 1. 2015 (dále jen SŘ ČVUT)

druhy stipendií:

ubytovací stipendium - není potřeba o něj žádat, pokud student splňuje podmínky uvedené v čl. 7 SŘ ČVUT je mu přiznáno automaticky

prospěchové stipendium - není potřeba o něj žádat, řídí se Metodikou stanovení výše prospěchového stipendia a čl. 3 SŘ ČVUT

sociální stipendium - žádost se podává 1x ročně, nejpozději do 25. října na formuláři Žádost o sociální stipendium. Přiznání sociálního stipendia se řídí Směrnicí kvestora 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta a čl. 5 SŘ ČVUT

Informace o přiznání stipendií najdete na private.cvut.cz

Výplata stipendií pokladnou      Po., St.  10.00-12.00     13.00-15.00

pí. Ivana Kubásková
ivana.kubaskova@fit.cvut.cz , místnost 307, tel.: +420-22435-9825
Identifikační průkaz s sebouPoslední změna: 23.11.2016, 12:50