Podmínky pro přijetí ke studiu na FIT

FIT uskutečňuje výuku ve třech stupních: bakalářském (zakončené titulem Bc.), magisterském (zakončené titulem Ing.) a doktorském (zakončené titulem Ph.D.). Všechny stupně jsou realizovány v českém i anglickém jazyce, vždy v prezenční formě. Bakalářský stupeň je navíc uskutečňován i v kombinované formě, výuka probíhá pouze o sobotách. 

Všechny stupně máme akreditovány s názvem studijním programu Informatika (Informatics). Studijní program se dále dělí na obory, obor si volí student v průběhu studia, fakulta přijímá do studijního programu (student si volí stupeň, jazyk a formu).

Pro bližší informace vyberte jeden z odkazů:

 
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 17.10.2016, 16:52