Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 24. 3. 2014.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 1. 4. 2014.

Prodloužení přerušení studia. Vyvěšeno 1. 4. 2014.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 2. 4. 2014.

Upomínka platby za studium. Vyvěšeno 3. 4. 2014.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 8. 4. 2014.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 10. 4. 2014.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 14. 4. 2014.Poslední změna: 14.4.2014, 11:09