Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 24. 7. 2015.

Náhradní termín odevzdání DP a přerušení studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o přerušení studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do mgr. studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do kombinované formy bc. studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do prezenční formy bc. studia A - H. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do prezenční formy bc. studia CH - N. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 29. 7. 2015.

Rozhodnutí o přijetí Mgr. Vyvěšeno 5.8. 2015.

Rozhodnutí o přijetí BIK. Vyvěšeno 5.8.2015.

Rozhodnutí o přijetí BI. Vyvěšeno 5. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí BI A-R. Vyvěšeno 5. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí BI S- Š. Vyvěšeno 5. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí BI T - Z. Vyvěšeno 5. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí. Vyvěšeno 7. 8. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 7. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do mgr. studia. Vyvěšeno 7. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 12. 8. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu po odvolání. Vyvěšeno 12. 8. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 12. 8. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 12. 8. 2015.

Upomínka zaplacení poplatku za studium. Vyvěšeno 12. 8. 2015.

Rozhodnutí o přijetí po odvolání. Vyvěšeno 24. 8. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu po odvolání. Vyvěšeno 24. 8. 2015.

Přerušení studia. Vyvěšeno 24. 8. 2015.

Vyměření poplatku za delší studium. Vyvěšeno 26. 8. 2015.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 26.8.2015, 14:25