Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 29. 4. 2015.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 22. 4. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium. Vyvěšeno 29. 4. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 6. 5. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 11. 5. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 11. 5. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 18. 5. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 26. 5. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 26. 5. 2015.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 26.5.2015, 15:43