Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Upomínka platby za delší studium. Vyvěšeno 25. 6. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 25. 6. 2014.

Upomínka platby za studium. Vyvěšeno 14. 7. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 14. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 14. 7. 2014.

Povolení přerušení studia. Vyvěšeno 15. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 15. 7. 2014.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. A-G. Vyvěšeno 25. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. H-K. Vyvěšeno 25. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. L-P. Vyvěšeno 25. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. R-Z. Vyvěšeno 25. 7. 2014.

 

 

 

Povolení přerušení studia. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 17. 7. 2014.Poslední změna: 25.7.2014, 11:18