Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 24. 2. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 2. 3. 2015.

Určení termínu pro opakování SZZ a přerušení studia. Vyvěšeno 6. 3. 2015.

Náhradní termín SZZ a přerušení studia. Vyvěšeno 11. 3. 2015.

Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 16. 3. 2015.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 16. 3. 2015.

Rozhodnutí o povolení přerušení studia. Vyvěšeno 16. 3. 2015.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 16.3.2015, 16:17