Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 5. 9. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 19.9.2016.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 19.9.2016.

Rozhodnutí o ukončení studia (Stratulat). Vyvěšeno 19.9.2016.

Non-asmission decision. Vyvěšeno 19.9.2016.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 19. 10. 2016.

 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 19.10.2016, 16:38