Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Upomínka vyměření poplatku za studium. Vyvěšeno 23. 9. 2015.

Non-admission decision. Vyvěšeno 8. 10. 2015.

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 8.10.2015, 17:00