Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 10.8.2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 10. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. A - Ge. Vyvěšeno 15. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Go - Ko. Vyvěšeno 15. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Kr - Pe. Vyvěšeno 15. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Pe - To. Vyvěšeno 15. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. To - Z. Vyvěšeno 15. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu A-K. Vyvěšeno 17. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu L - Z. Vyvěšeno 17. 8. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 23. 8. 2016.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 5. 9. 2016.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 19.9.2016.

Rozhodnutí o ukončení studia. Vyvěšeno 19.9.2016.

Rozhodnutí o ukončení studia (Stratulat). Vyvěšeno 19.9.2016.

Non-asmission decision. Vyvěšeno 19.9.2016.

 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 19.9.2016, 11:23