Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Upomínka platby za delší studium. Vyvěšeno 25. 6. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 25. 6. 2014.

Upomínka platby za studium. Vyvěšeno 14. 7. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 14. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 14. 7. 2014.

Povolení přerušení studia. Vyvěšeno 15. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 15. 7. 2014.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Povolení přerušení studia. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 17. 7. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 17. 7. 2014.Poslední změna: 17.7.2014, 14:59