Nedoručená pošta

V této části úřední desky se vyvěšují "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem". Pokud se například rozhodnutí o přijetí ke studiu, povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, povolení přerušit studium či přiznání stipendia (blíže viz § 50, odst. 5 a § 68, odst. 3, písm a) až e) zákona o vysokých školách) nepovede doručit studentovi standardní cestou (tj. poštou), pak se takové rozhodnutí vyvěsí zde. Osmý den po vyvěšení písemnosti na úřední desku se v tomto případě považuje za den doručení (§ 50 odst. 5 zákona).

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 7. 7. 2015.

Rozhodnutí o přerušení studia. Vyvěšeno 7. 7. 2015.

Náhradní termín odevzdání DP. Vyvěšeno 8. 7. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 13. 7. 2015.

Náhradní termín odevzdání BP a přerušení studia. Vyvěšeno 15. 7. 2015.

Nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 15. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 20. 7. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 20. 7. 2015.

Náhradní termín odevzdání BP a přerušení studia. Vyvěšeno 20. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 21. 7. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 21. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 24. 7. 2015.

Náhradní termín odevzdání DP a přerušení studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Určení termínu pro opakování SZZ. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o přerušení studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do mgr. studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do kombinované formy bc. studia. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do prezenční formy bc. studia A - H. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí do prezenční formy bc. studia CH - N. Vyvěšeno 28. 7. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vyvěšeno 29. 7. 2015.

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 29.7.2015, 12:39