Harmonogram a časový plán

Letní semestr 22. 2. 2016 - 30. 9. 2016

Výuka: 22. 2. - 21. 5. 2016 (13 týdnů, první je v souladu s kalendářem sudý)
Předběžné zápisy do ZS 2016/2017: 18. 4. - 29. 4. 2016
Zkouškové období: 23. 5. - 2. 7. 2016 (2. 7. pouze kombinovaná forma studia)
Zápisy do ZS 2016/2017: 13. 6. - 30. 6. 2016 a 5. 9. - 30. 9. 2016
Prázdniny: 4. 7. - 4. 9. 2016
Děkanský den (Zelený čtvrtek): 24. 3. 2016 (výuka odpadá)
Velký pátek (státní svátek): 25. 3. 2016 (výuka odpadá)
Velikonoční pondělí (státní svátek): 28. 3. 2016 (výuka odpadá)
Náhrada za Velikonoční pondělí: 4. 4. 2016 (výuka jako v liché pondělí)
Svátek práce (státní svátek): 1. 5. 2016 - neděle
Den vítězství (státní svátek): 8. 5. 2016 - neděle
Rektorský den (sportovní aktivity): 11. 5. 2016 (výuka není)
Náhrada za Rektorský den: 18. 5. 2016 (výuka jako v lichou středu)

Semestr má 7 sudých týdnů a 6 lichých, bez náhrady odpadne sudý čtvrtek 24. 3. a sudý pátek 25. 3., liché pondělí 28. 3. bude nahrazeno 4. 4. a lichá středa 11. 5. bude nahrazena 18. 5.

Zápočty z předmětů letního semestru studenti musí získat do konce výuky letního semestru – tedy do 21. 5. 2016. Garant předmětu může tento termín pro svůj předmět prodloužit, nejdéle však do konce zkouškového období letního semestru.

Zkoušky z předmětů letního semestru lze absolvovat do konce zkouškového období letního semestru. Pro vyhodnocení nároku na prospěchové stipendium za LS 2015/2016 budou započítány studijní výsledky uložené v KOSu k datu vyhodnocení (tedy asi polovina listopadu 2016).

Související odkazy:

V souladu s § 52 odst. 2 zákona stanoví rektor začátek akademického roku, začátek organizované výuky a po projednání v kolegiu rektora vyhlásí závazný harmonogram akademického roku ČVUT. Harmonogram akademického roku ČVUT stanovuje zejména začátek a konec výuky, zkouškového období, období prázdnin, praxí a dalších akademických aktivit. Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu (dále jen „děkan“) vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu. Časový plán je na rozdíl od harmonogramu akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se konají státní zkoušky, přijímací zkoušky a další akademické aktivity specifické pro fakultu.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 5.5.2016, 11:45