Harmonogram a časový plán

Dne 1. 12. 2015 vyhlásil rektor ČVUT prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Harmonogram akademického roku 2016/2017(1)

 

Vymezení akademického roku

Začátek akademického roku: 1. 10. 2016
Konec akademického roku: 30. 9. 2017

Pro zvýšení přehlednosti je Časový plán akademického roku rozdělen do těchto částí:

Uchazeč bakalářského studijního programu (prezenční i kombinovaná forma)
Uchazeč magisterského studijního programu
Doktorské programy - oba semestry
Zimní semestr pro bakalářské a magisterské studijní programy
Letní semestr pro bakalářské a magisterské studijní programy
K SZZ v zimním semestru
K SZZ v letním semestru

Časový plán akademického roku 2016/2107 pro Fakultu informačních technologií vyhlásil děkan FIT, prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.  dne 23. 3. 2016.

(1)V souladu s § 52 odst. 2 VŠ zákona stanoví rektor začátek akademického roku, začátek organizované výuky a po projednání v kolegiu rektora vyhlásí závazný harmonogram akademického roku. Harmonogram akademického roku ČVUT stanovuje zejména začátek a konec výuky, zkouškového období, období prázdnin, praxí a dalších akademických aktivit. Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu (dále jen „děkan“) vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu. Časový plán je na rozdíl od harmonogramu akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se konají státní zkoušky, přijímací zkoušky a další akademické aktivity specifické pro fakultu (citace ze SZŘ, Článek 2, Organizace akademického roku).

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 2.4.2017, 23:02