Harmonogramy a časové plány akademických roků

V souladu s § 52 odst. 2 zákona stanoví rektor začátek akademického roku, začátek organizované výuky a po projednání v kolegiu rektora vyhlásí závazný harmonogram akademického roku ČVUT. Harmonogram akademického roku ČVUT stanovuje zejména začátek a konec výuky, zkouškového období, období prázdnin, praxí a dalších akademických aktivit. Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu (dále jen „děkan“) vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu. Časový plán je na rozdíl od harmonogramu akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se konají státní zkoušky, přijímací zkoušky a další akademické aktivity specifické pro fakultu.

Tato stránka obsahuje odkazy na Harmonogramy akademických roků vyhlášených rektorem ČVUT a dále Časové plány FIT pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu Informatika. Na samostatné stránce je pak uveden Časový plán pro doktorský studijní program.

 

Harmonogram akademického roku 2015/2016 vyhlášený rektorem

Časový plán akademického roku 2015/2016

Archiv:

Harmonogram akademického roku 2014/2015 vyhlášený rektorem
Harmonogram akademického roku 2013/2014 vyhlášený rektorem

Časový plán akademického roku 2014/2015
Časový plán akademického roku 2013/2014
Časový plán akademického roku 2012/2013
Časový plán akademického roku 2011/2012

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 6.1.2016, 11:05