Harmonogramy a časové plány akademických roků

V souladu s § 52 odst. 2 zákona stanoví rektor začátek akademického roku, začátek organizované výuky a po projednání v kolegiu rektora vyhlásí závazný harmonogram akademického roku ČVUT.  Harmonogram akademického roku ČVUT stanovuje zejména začátek a konec výuky, zkouškového období, období prázdnin, praxí a dalších akademických aktivit.  Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu (dále jen „děkan“) vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu. Časový plán je na rozdíl od harmonogramu akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se konají státní zkoušky, přijímací zkoušky a další akademické aktivity specifické pro fakultu.

Tato stránka obsahuje odkazy na Harmonogramy akademických roků vyhlášených rektorem ČVUT a dále Časové plány FIT pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu Informatika. Na samostatné stránce je pak uveden  Časový plán pro doktorský studijní program.

Harmonogram akademického roku 2013/2014 vyhlášený rektorem

Harmonogram akademického roku 2014/2015 vyhlášený rektorem

Časový plán akademického roku 2014/2015

Časový plán akademického roku 2013/2014

Časový plán akademického roku 2012/2013

Časový plán akademického roku 2011/2012

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 16.3.2015, 14:28