Úřední deska FIT

Úřední deska slouží pro zveřejňování informací týkajících se FIT. Mimo jiné zde naleznete například:

  • základní informace o akreditovaných studijních programech (v současné době máme akreditovaný bakalářský studijní program Informatika)
  • informace o přijímacím řízení,
  • harmonogram akademického roku,
  • "rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem", tedy nedoručitelnou poštu
  • informace o termínech a místě zasedání Akademického senátu FIT a Vědecké rady FIT,
  • a další důležité veřejné informace


Poslední změna: 4.9.2017, 11:48