Akademický senát

Doplňovací volby do komory studentů Akademického senátu FIT

volební komise FIT vyhlašuje doplňovací volby do komory studentů Akademického senátu FIT podle Volebního a jednacího řádu AS FIT.
Rádi bychom požádal členy akademické obce, aby se ujali svých práv a podpořili svou komunitu.
 

JAK KANDIDOVAT

Přihlášky kandidátů se přijímají do pátku 14. 11. 2014, 12:00. 
Obsah
  • charakteristika kandidáta 
  • fotografie 
  • souhlas s kandidaturou 
  • podpis. 
Formát: 1 strana A5 naležato
Doručení: Sekretariát děkana, T9:333, Markéta Loučková, marketa.louckova@fit.cvut.cz, případně do schránky Sekretariát děkana v obálce označené „Kandidát AS FIT“
  •  elektronická verze k vyvěšení na web plus 
  •  týž dokument podepsaný (elektronickým podpisem, na papíře, nebo alespoň oskenovaný podepsaný papír). 

JAK VOLIT

Volební aplikace https://db-new.fit.cvut.cz/volby bude otevřena 
od úterý 18. 11. 2014, 12:00 do pátku 21. 11.  2014, 12:00. 
Výsledky budou vyhlášeny do pondělí 24. 11.  2014, 12:00.  

O akademickém senátu

Předseda: Dr. Ing. Martin Novotný

Akademický senát FIT má 10 členů. Šest členů je voleno z řad akademických pracovníků FIT ČVUT, čtyři členové jsou voleni z řad studentů FIT ČVUT. Akademický senát se řídí Volebním a jednacím řádem AS FIT. S případnými dotazy se prosím obracejte na předsedajícího AS FIT - Michala Šocha (michal.soch@fit.cvut.cz), nebo přímo na jednotlivé členy senátu (adresář).

Zasedání akademického senátu FIT

Zasedání se konají přibližně jednou za měsíc v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií. Tedy v Nové budově ČVUT, 3. patře, místnosti 364. Všechna zasedání jsou veřejná a všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.


Příští zasedání akademického senátu FIT se koná 11.12.2014 od 16:00.

 Poslední změna: 16.11.2014, 11:43