Akademický senát

O akademickém senátu

Předseda: Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Akademický senát FIT má 10 členů. Šest členů je voleno z řad akademických pracovníků FIT ČVUT, čtyři členové jsou voleni z řad studentů FIT ČVUT. Akademický senát se řídí Volebním a jednacím řádem AS FIT. S případnými dotazy se prosím obracejte na předsedajícího AS FIT – Michala Šocha (michal.soch@fit.cvut.cz), nebo přímo na jednotlivé členy senátu (adresář).

Zasedání akademického senátu FIT

Zasedání se konají přibližně jednou za čtvrtletí v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií. Tedy v Nové budově ČVUT, 3. patře, v zasedací místnosti T9:364. Všechna zasedání jsou veřejná a všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.

Termín příštího zasedání

  • Termín 12. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování. Pro 12. zasedání nadále zůstává úkolem AS FIT úprava základních statutárních dokumentů FIT ČVUT.

Dokumenty projednávané AS FIT naleznete v souladu se Zákonem o vysokých školách (111/1998 Sb.) na https://drive.google.com/drive/folders/0B6xqPhBeib02MC1mbDFWRC1UZ0U . Přístup je omezen pouze pro akademickou obec FIT ČVUT.Poslední změna: 4.7.2017, 10:07