Akademický senát

O akademickém senátu

Předseda: Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.

Akademický senát FIT má 10 členů. Šest členů je voleno z řad akademických pracovníků FIT ČVUT, čtyři členové jsou voleni z řad studentů FIT ČVUT. Akademický senát se řídí Volebním a jednacím řádem AS FIT. S případnými dotazy se prosím obracejte na předsedajícího AS FIT - Michala Šocha (michal.soch@fit.cvut.cz), nebo přímo na jednotlivé členy senátu (adresář).

Zasedání akademického senátu FIT

Zasedání se konají přibližně jednou za měsíc v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií. Tedy v Nové budově ČVUT, 3. patře, místnosti 364. Všechna zasedání jsou veřejná a všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.

Příští zasedání akademického senátu FIT se bude konat 17. 5. 2016 od 19:45 v zasedací místnosti FIT (T9:364), Thákurova 9, Praha 6.Poslední změna: 2.5.2016, 13:49