Akademický senát

Výsledky doplňovacích voleb do komory studentů AS FIT

Volby jsou platné pokud se účastnilo nejméně 15% oprávněných voličů příslušné komory.

Počet oprávněných voličů je 2338, hlasovalo 405, účast 17,3%, volby jsou platné.

Zvolení zástupci hlasů procent
Licek Tomáš
kandidátka
252 62,2
Nováček Tomáš
kandidátka
246 60,7
Solanská Karolína
kandidátka
217 53,6

Za volební komisi FIT ČVUT Ondřej Suchý.

O akademickém senátu

Předseda: Ing. Martin Kohlík

Akademický senát FIT má 10 členů. Šest členů je voleno z řad akademických pracovníků FIT ČVUT, čtyři členové jsou voleni z řad studentů FIT ČVUT. Akademický senát se řídí Volebním a jednacím řádem AS FIT. S případnými dotazy se prosím obracejte na předsedajícího AS FIT - Michala Šocha (michal.soch@fit.cvut.cz), nebo přímo na jednotlivé členy senátu (adresář).

Zasedání akademického senátu FIT

Zasedání se konají přibližně jednou za měsíc v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií. Tedy v Nové budově ČVUT, 3. patře, místnosti 364. Všechna zasedání jsou veřejná a všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.


Příští zasedání akademického senátu FIT se koná 21.5.2015 od 16:00.

 Poslední změna: 20.5.2015, 22:34