Doktorandi

Akreditace - článek

Udělení akreditace Doktorského studijního programu Informatika

Akreditační komise na svém zasedání 12. - 14. 4. 2010 doporučila ke schválení DSP Informatika. Dne 4. 5. 2010 pak byla ČVUT FIT Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace DSP pro formu studia prezenční i kombinovanou s výukou probíhající jak v českém tak v anglickém jazyce. Toto umožnilo přivést na FIT naše stávající doktorandy z Katedry počítačů na ČVUT FEL a také přijmout doktorandy nové.

 

   

 

Responsible person for the content of this page: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Last modified: 29.8.2014, 11:29