Design and Programming of Emebedded Systems (1801T052)

Obor Projektování číslicových systémů byl reakreditován a bude od školního roku 2014/15 otvírán pod novým názvem Návrh a programování vestavných systémů.

Achieved skills and knowledge

Design and Programming of Embedded Systems branch of study is focused on the design of embedded digital system, programmable systems and system-on-a -chip (SoC a NoC). The subject covers design, testing and analysis methods at the system level and at the lower abstraction levels as well. The branch is based on system theory, parallel systems and dicrete mathematics which are teached in the first year. It further enables to construct the actual profile of graduates based on knowledges of verification and simulation methods, testing,  fault-tolerant, attack-resistant and reliable design methods, real-time applications, HW-SW codesign, reconfiguration and programmable hardware (FPGAs). The organization of teaching is based on lectures, seminars, labs and both individual and group projects.

Application in the branch

Graduates of  Design and Programming of Embedded Systems branch of study obtains the knowledges about the design, modeling and verification of digital systems, about the construction the systems with specified properties (real-time, fault-tolerant, safe-resistent or low-power ones), about the design and verification of a system architecture based on models and about system-on-a chip (SoC) and programmable hardware (SoPC, FPGA) design methods.

Specific subjects

  • Design for the FPGA and ASIC Technology (MIE-NFA)
  • Digital Circuit Simulation (MIE-SIM)
  • Aritmetika a kódy (MI-AAK)
  • Bezpečnost a technické prostředky (MI-BHW)
  • Systémy na čipu (MI-SOC)
  • Testování a spolehlivost (MI-TSP)
  • Paralelní architektury počítačů (MI-PAP)

Studijní plán

1. ročník

Zimní semestr
1. semestr

Kód předmětu Název předmětu P C L Zakončení Kredity Garant předmětu
Povinné předměty
MI-PAA Problémy a algoritmy 2 2 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 5 doc. Ing. Petr Fišer Ph.D.
MI-TES Teorie systémů 2 1 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 4 Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan
MI-MPI Matematika pro informatiku 3 2 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 7 doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Součty :   7 5 0   16  
Povinné předměty oboru
MI-NFA Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC 2 1 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 4 Ing. Jan Schmidt Ph.D.
MI-SIM Simulace číslicových obvodů 2 1 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 4 doc. Ing. Jiří Douša CSc.
Součty :   4 2 0   8  
Volitelné předměty
MI-PVolH Povinně volitelný humanitní 2 0 0 ZK - zkouška 3 - - nikdo --
VOL1-Z Volitelný předmět     0   3 - - nikdo --
Součty :   2 0 0   6  
Celkový součet:   13 7 0   30  

Letní semestr
2. semestr

Kód předmětu Název předmětu P C L Zakončení Kredity Garant předmětu
Povinné předměty
MI-PAR Paralelní algoritmy a systémy 2 2 0 ZK - zkouška 6 Prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc.
MI-PPR Paralelní programování 0 1 0 Z - zápočet 2 Prof. Ing. Pavel Tvrdík CSc.
MI-SPI Statistika pro informatiku 4 2 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 8 Mgr. Rudolf Blažek Ph.D.
Součty :   6 5 0   16  
Povinné předměty oboru
MI-AAK Aritmetika a kódy 2 2 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 5 doc. Ing. Alois Pluháček CSc.
MI-BHW Bezpečnost a technické prostředky 2 2 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 5 prof. Ing. Róbert Lórencz CSc.
Součty :   4 4 0   10  
Volitelné předměty
VOL1-L Volitelný předmět     0   4 - - nikdo --
Součty :   0 0 0   4  
Celkový součet:   10 9 0   30  

2. ročník

Zimní semestr
3. semestr

Kód předmětu Název předmětu P C L Zakončení Kredity Garant předmětu
Povinné předměty
MI-IBE Informační bezpečnost 2 0 0 ZK - zkouška 2 RNDr. Igor Čermák CSc.
MI-MPR Magisterský projekt     0 Z - zápočet 7 Dr.-Ing. Martin Novotný
Součty :   2 0 0   9  
Povinné předměty oboru
MI-SOC Systémy na čipu 2 1 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 4 doc. Ing. Hana Kubátová CSc.
MI-TSP Testování a spolehlivost 2 2 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 4 doc. Ing. Petr Fišer Ph.D.
Součty :   4 3 0   8  
Volitelné předměty
VOL2-Z Volitelné předměty-2ročník     0   9 - - nikdo --
Součty :   0 0 0   9  
Celkový součet:   6 3 0   26  

Letní semestr
4. semestr

Kód předmětu Název předmětu P C L Zakončení Kredity Garant předmětu
Povinné předměty
MI-DIP Magisterská práce     0 Z - zápočet 23 - - nikdo --
Součty :   0 0 0   23  
Povinné předměty oboru
MI-PAP Paralelní architektury počítačů 2 1 0 Z,ZK - zápočet, zkouška 4 Ing. Ivan Šimeček Ph.D.
Součty :   2 1 0   4  
Volitelné předměty
VOL2-L Volitelné předměty-2ročník     0   5 - - nikdo --
Hum-Vol Volitelný předmět-humanitní     0   2 - - nikdo --
Součty :   0 0 0   7  
Celkový součet:   2 1 0   34  

 

Konečné součty :

  P C L Kredity
Povinné předměty
Součty : 15 10 0 64
Povinné předměty oboru
Součty : 14 10 0 30
Volitelné předměty
Součty : 2 0 0 26
Finalní součet
Součty : 31 20 0 120

Responsible person for the content of this page: 
Hana Kubátová, Hana.Kubatova@fit.cvut.cz


Last modified: 25.2.2014, 21:45